Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oligopeptit X tạo nên từ α-aminoaxit Y, Y có công thức phân

Oligopeptit X tạo nên từ α-aminoaxit Y, Y có công thức phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oligopeptit X tạo nên từ α-aminoaxit Y, Y có công thức phân tử là C3H7NO2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu được 19,8 gam nước. Vậy số liên kết peptit trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi số mắt xích Y trong X là n

=> X có công thức : C3nH5n + 2On + 1Nn

=> nH2O = ½ nH(X)

=> 1,1 = ½ .0,1.(5n + 2)

=> n = 4

=> Số liên kết peptit là 3

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn