Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi

Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ông A gửi số tiền (100) triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất (7% ) trên năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. sau thời gian (10) năm nếu không rút lãi lần nào thì số tiền mà ông A nhận được tính cả gốc lẫn lãi là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn