Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxi hóa 1,2 gam CH<sub>3</sub>OH bằng CuO nung nóng, sau một

Oxi hóa 1,2 gam CH<sub>3</sub>OH bằng CuO nung nóng, sau một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa CH3OH là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

,nHCHO = ¼ nAg = 0,03 mol

,nCH3OH bđ = 0,0375 mol

=> H% = 80%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn