Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm chất là

Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm chất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất được dùng làm chất hút ẩm là chất có khả năng hút nước và sản phẩm sau đó không phản ứng với chất cần hút ẩm.

Giải chi tiết:

CaO được sử dụng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

Đáp án B

Ý kiến của bạn