Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit có tên gọi lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học l

Oxit có tên gọi lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit có tên gọi lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cách gọi tên oxit.


Tên gọi oxit axit: tên phi kim (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (có tiền tố chỉ số lượng nguyên tử oxi).


Tên gọi của oxit bazơ: Tên kim loại (nếu kim loại nhiều hóa trị kèm theo hóa trị) + oxit.

Giải chi tiết:

Oxit có tên gọi lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2.

Đáp án D

Ý kiến của bạn