Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oxit  khi tác dụng với nước  tạo ra dung dịch axit sunfuric

Oxit  khi tác dụng với nước  tạo ra dung dịch axit sunfuric

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit  khi tác dụng với nước  tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric (H2SO4)

Đáp án B

Ý kiến của bạn