Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit không tác dụng với nước là CO2 SO2 N2O5 SiO2 Giải

Oxit không tác dụng với nước là CO2 SO2 N2O5 SiO2 Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit không tác dụng với nước là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần II ( SGK hóa 9 – T92): SiO2 không tác dụng với nước.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì SiO2 không tác dụng với nước.

Đáp án D

Ý kiến của bạn