Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn