Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đâ

Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn