Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CO là oxit trung tính => Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn