Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xan

Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quì hóa xanh => oxit bazo

Đáp án C

Ý kiến của bạn