Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="center" style="text-align: left;">Ở ruồi giấm, cho

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, cho phép lai ♂frac{AB}{ab}  x ♀frac{Ab}{aB} với f = 40%, kiểu gen frac{AB}{Ab}của đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở ruồi giấm, con đực không hoán vị gen.

 

Đời con, kiểu gen  thì AB sẽ nhận từ ruồi giấm bố còn Ab sẽ nhận từ ruồi giấm mẹ

 

Ruồi bố cho AB = 0,5

 

Ruồi mẹ cho Ab = 0,5 -0,4/2 = 0,3

 

Vậy kiểu gen  chiếm tỉ lệ 0,5×0,3 = 0,15

 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn