Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="left" class="BodyText2">Điểm giống nhau trong kết

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau trong kết quả lai một cặp tính trạng, trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kiểu gen cả 2 trường hợp giống nhau

Kiểu hình ở F1 của trội hoàn toàn là 100% trội còn ở trội không hoàn toàn lại là 100% trung gian

Ở F1 tỉ lệ kiểu hình của trội hoàn toàn và không hoàn toàn lần lượt là 3 trội: 1 lặn và 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn