Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="left" class="BodyText2">Menđen đã sử dụng phép lai

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phép lai phân tích để kiểm tra giả thiết nêu ra.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn