Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="left" class="BodyText2">Trong sự di truyền qua tế

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong sự di truyền qua tế bào chất, giải thích nào sau đây đúng về kiểu hình của con luôn luôn giống mẹ ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tế bào chất của hợp tử chủ yếu là tế bào chất của trứng, còn của tinh trùng không đáng kể, do đó khi phân chia về các tế bào con, các tế bào con nhận chủ yếu là tế bào chất từ mẹ, do đó gen tế bào chất mẹ bị đột biến  thì con cũng nhận các gen đọt biến => ở đời con  biểu hiện các kiểu hình của  mẹ

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn