Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="left" class="BodyText9">Hai nhóm quần thể ở gần nh

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nhóm quần thể ở gần nhau, quan sát nào dưới đây cho thấy chúng thuộc 2 loài khác nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có sự giao hoan chung giữa 2 quần thể, song không thấy dạng lai giữa chúng. (loài khác nhau có tập tính sinh sản khác nhau nên không giao phối với nhau)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn