Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="right" style="text-align: left;">Ở phép lai

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở phép laiX^{A}X^{a}frac{BD}{bd} x   X^{a}Y frac{Bd}{bD} , nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen quy định một tính bDtrạng và các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu không xét đến kiểu hình giới, tính theo lí thuyết thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

XAXa x XaY cho 4 loại kiểu gen , 2 loại kiểu hình nếu không xét đến kiểu hình giới

 x  có hoán vị gen 2 giới cho 10 loại kiểu gen, 4 lại kiểu hình

Vậy phép lai cho 4 x 10 = 40 loại kiểu gen

                           2 x 4 = 8 loại kiểu hình

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn