Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thâ

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Người ta thường chọn phương pháp gây đột biến đa bội do thân lá rễ là các cơ quan sinh dưỡng, ở thể đa bội các cơ quan này phát triển mạnh. Tuy nhiên không dùng đột biến đa bội để lấy hạt hay cơ quan sinh sản do thể đa bội bị suy giảm về khả năng sinh sản

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn