Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm c

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là hiện tượng ưu thế lai

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn