Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong dịch mã, bộ ba kết  thúc không mã hóa cho aa nên không kết cặp bổ sung với bộ ba đối mã trên tARN

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn