Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta thấy :

Từ thế hệ F2 đến F3 thì  thành phần kiểu gen trong quần thể bị biến đổi một cách đột ngột => chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

Từ thế hệ Fđến F5 thành phần kiểu gen trong quần thể phát triển theo hướng tăng đồng hợp và giảm dị hợp  , tần số kiểu gen trong quần thể không thay đổi => Chịu tác động của hiện tượng giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn