Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạ

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen quy định. Cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai phân tích với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con (Fa) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây quả dẹt ở Fa tự thụ phấn thu được đời con. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng ?

(1)Đời con có 9 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

(2)Đời con có số cây quả dẹt chiếm 56,25%.

(3)Đời con có số cây quả tròn thuần chủng chiếm frac{1}{3}

(4)Đời con có số cây quả dẹt đồng hợp về một trong hai cặp gen trên chiếm frac{1}{2}.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Từ tỷ lệ kiểu hình Fa ta có tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen tương tác theo tỷ lệ 9 : 6: 1

Cây dẹt Fa: AaBb

AaBb x AaBb → 9 A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

Các cây này tự thụ phấn cho đời con có 9 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình

Số cây quả dẹt chiếm: 

Số cây quả tròn thuần chủng:  = 

Số cây quả dẹt đồng hợp về một trong 2 cặp gen:  = 

Vậy chỉ có (2) đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn