Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Trong một quần thể ruồi giấm, xét một c

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể ruồi giấm, xét một cặp NST thường có hai locut, locut I có 2 alen, locut II có 3 alen. Trên NST X ở vùng không tương đồng có 2 locut, mỗi locut đều có 3 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn, số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể về các locut trên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số kiểu gen trên NST thường:  = 21

Số kiểu gen xét trên NST giới tính:  + 3 x 3 = 54

Vậy tổng số kiểu gen: 21 x 54 = 1134

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn