Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Xét hai cặp gen dị hợp Aa và Bb phân li

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét hai cặp gen dị hợp Aa và Bb phân li độc lập. các gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn. Phép lai cho ti lệ kiểu hình 3 : 1 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A  Cho tỷ lệ kiểu hình (3:1) x (3: 1) =9:3:3:1

B Cho tỷ lệ kiểu hình 100% x (1:1) = 1:1

C Cho tỷ lệ kiểu hình (1:1) x (1:1) = 1:1:1:1

DCho tỷ lệ kiểu hình (3:1) x 100% = 3:1

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn