Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText3">. Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen,

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

. Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác qua lại giữa kiểu gen và môi trường

=>A sai

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn