Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText3">Ở một loài thực vật, alen A quy định th

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biêt không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyêt, phép lai AaBb ×Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phép lai AaBb ×Aabb cho con có kiểu hình thân cao hoa đỏ ( A- B- ) là :

 

AaBb ×Aabb = (Aa x Aa ) ( Bb x bb ) = ( A- :  A- ) ( Bb :  bb)

Xác suất sinh con có kiểu hình thân cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ là

 × =  = 0,375 = 37,5 % 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn