Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText3">Trình tự nào phản ánh đúng mức độ tăng

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình tự nào phản ánh đúng mức độ tăng dần khả năng tạo biến dị tổ hợp của các phương thức sinh sán khác nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sinh sản vô tính tạo ra các các thể có kiểu gen giống với cá thể ban đầu

Tự thụ phấn là phương pháp  tang tỉ lệ đồng hợp trong quần thể giảm tần số dị hợp => ít tạo ra biến dị tổ hợp

Sinh sản hữu tính ( sinh sản có tính dực và tính cái ) => tổ hợp tự do vật chất di truyền => tạo nên các kiểu gen mới trong quần thể => tang biến dị tổ hợp

Trình tự đúng là C

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn