Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText3">Trong chọn tạo giống ở thực vật, dạng b

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chọn tạo giống ở thực vật, dạng biến dị được các nhà chọn giống sử dụng phổ biến nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Biến dị tổ hợp là dạng biến dị được sử dụng phổ biến nhất trong di truyền

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn