Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText4">Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit là một đoạn nucleotit trên AND không chứa mã di truyền.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn