Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText4">Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen Aaa và Aaa. Loại kiểu gen Aaa xuất hiện. Ở F1 với tỉ lệ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : Aaa→ 2 Aa : 1aa : 1 A : 2 a

Kiểu gen Aaa  xuất hiện ở  F1 là : {(Aa x a) + ( A x aa)}x 2 =5/18

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn