Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText4">Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Ở thế hệ F2, số cá thể mang gen a chiếm tỉ lệ 64%. Lấy 4 cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 2 cây thuần chủng là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có AA = 0.36 => tần số alen A = 0.6 , a = 0.4

Aa = 0.4x 0.6 x 2= 0.48

Trong nhóm cá thể có kiểu hình hoa đỏ :  AA :  Aa

Lấy 4 cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 2 cây thuần chủng là  

 x  x x x ≈ 0.36

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn