Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText9">Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội A xác định bộ lông màu, gen lặn a xác định bộ lông trắng. Ở cặp kia, gen trội B át chế màu, gen lặn b không át chế màu. Cho 2 nòi gà giao phối với nhau được F1: 13 lông trắng : 3 lông màu. Cho lai phân tích nòi gà ở P thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời lai là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quy ước gen:

A_B_ + aaB_+ aabb : lông trắng

A_bb : lông có màu

F1 :  16 loại tổ hợp = 4x4 =>P  AaBb x AaBb

Lai phân tích P: AaBb x aabb

=>Fb: AaBb : Aabb : aaBb : aabb

KH : 3 lông trắng : 1 lông có màu

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn