Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText9">Các đơn vị cấu tạo nên NST của các loài

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các đơn vị cấu tạo nên NST của các loài sinh vật nhân thực là một cấu trúc có tên gọi là nuclcosome, trong dó cấu trúc của nuclcosome gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc của nuclcosome gồm : một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit cuốn quanh khối 8 phân tử protein loại histon 1 vòng bên ngoài được giữ bởi một phân tử protein histon. Giữa các nuclcosome nối với nhau bởi một đoạn AND nối

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn