Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText9">Di chuyển theo chiều tăng dần của vĩ độ

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Di chuyển theo chiều tăng dần của vĩ độ - từ xích đạo lên bắc cực, lần lượt ta sẽ bắt gặp:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Di chuyển theo chiều tăng dần của vĩ độ - từ xích đạo lên bắc cực, lần lượt ta sẽ bắt gặp : rừng mưa nhiệt đới - thảo nguyên – rừng Taiga - đồng rêu hàn đới

Đáp án  D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn