Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText9">Nguyên nhân nào khiến cách ly địa lý tr

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào khiến cách ly địa lý trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hóa của sinh vật?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cách ly địa lý trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hóa của sinh vật vì cách li địa lí  ngăn cản quán trình giao phối giữa các cá thể ở các khu vực địa lí khác nhau =>  duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn