Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="Default">Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO<sub

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nFe = 3nNO => nNO = 0,1 mol

=> V = 22,4 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn