Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5)

Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5) và N(–2; 8) có ph.trình là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

y = 2x2 + x + 2

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn