Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

People say that Cameron was the best director of his ti

People say that Cameron was the best director of his ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

People say that Cameron was the best director of his time.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động đặc biệt

Giải chi tiết:

Câu chủ động: People say that S + Ved.

Câu bị động:

- Cách 1: It is said that S + Ved.

- Cách 2: S + am/is/are said to + have Ved/V3.

Vì câu gốc có các động từ chia ở 2 thì khác nhau: say – was => dùng bị động cách 2.

Tạm dịch: Mọi người nói rằng Cameron là đạo diễn xuất sắc nhất trong thời đại của ông.

= Cameron được cho là đạo diễn xuất sắc nhất trong thời đại của ông.

Các phương án khác:

A. sai ở “to be best”

B. sai ở “was”

C. sai ở “was”

Chọn D.

Ý kiến của bạn