Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Peptit X có phân tử khối nhỏ hơn 300u. Trong X có 43,64% C;

Peptit X có phân tử khối nhỏ hơn 300u. Trong X có 43,64% C;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Peptit X có phân tử khối nhỏ hơn 300u. Trong X có 43,64% C; 6,18% H; 34,91% O và 15,27% N. Thủy phân hoàn toàn 4,125 gam X trong dung dịch axit vô cơ thu được 4,665 gam hỗn hợp các amino axit trong đó có amino axit Y trong y học được sử dụng để hỗ trợ chức năng thần kinh, muối mononatri của Y dùng làm bột ngọt (mì chính)…Phát biểu nào sau đây không đúng về X?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : nC : nH : nO : nN = 10 : 17 : 6 : 3

=> A là C10H17O6N3 ( M = 275g < 300 )

, nA = 0,015 mol

=> nH2O pứ = ( mmuối – mA)/18 = 0,03 mol = 2nA

            => A là tripeptit

=> Maa = 311g

Thành phần aa có Z mà muối mononatri của nó dùng trong mì chính

=> Z là axit glutamic C5H9O2N ( M = 147)

=> M 2 aa còn lại = 164g => 2 aa còn lại chỉ có thể là : Gly (75) và Ala (89)

=> Vậy A khi tác dụng với NaOH phải theo tỉ lệ mol là 1 : 4

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn