Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Peter is an ambitious man who will never till he gets

Peter is an ambitious man who will never till he gets

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Peter is an ambitious man who will never ______ till he gets what he wants.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. turn down (v): vặn nhỏ xuống (âm thanh), từ chối

B. give up (v): bỏ cuộc, từ bỏ

C. put on (v): mặc vào (quần áo)

D. take back (v): trả

Tạm dịch: Peter là một người tham vọng, người sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được thứ mình muốn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn