Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Peter wont come to see you tomorrow can he does he wil

Peter wont come to see you tomorrow can he does he wil

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Peter won't come to see you tomorrow, _____?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải chi tiết:

Vế trước ở dạng phủ định “won’t” => câu hỏi đuôi dạng khẳng định: will

Chủ ngữ vế trước “Peter” => chủ ngữ câu hỏi đuôi: he

Tạm dịch: Peter sẽ không đến gặp bạn vào ngày mai, phải không?

Chọn C.

Ý kiến của bạn