Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phải nối thêm một đoạn dây vào hai điểm nào trong sơ đồ sau

Phải nối thêm một đoạn dây vào hai điểm nào trong sơ đồ sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phải nối thêm một đoạn dây vào hai điểm nào trong sơ đồ sau để đèn chỉ sáng khi đóng khóa K.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn