Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp“ là chỉ t

“Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp“ là chỉ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp“ là chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch nào


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn