Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5kg theo phương

Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5kg theo phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phải tác dụng vào vật có khối lượng là (5kg) theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là (1m/{s^2})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Định luật II Niuton: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


Biểu thức: (vec a = dfrac{{vec F}}{m} Rightarrow vec F = mvec a)

Giải chi tiết:

Độ lớn của lực tác dụng: (F = m.a = 5.1 = 5N)

Chọn B.

Ý kiến của bạn