Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phần bù với 1 của phân số 9798 là 1           198     

Phần bù với 1 của phân số 9798 là 1           198     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần bù với (1) của phân số (frac{{97}}{{98}}) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phần bù với (1) của phân số là hiệu giữa (1) và phân số đó.

Giải chi tiết:

Phần bù với (1) của phân số (frac{{97}}{{98}}) là:  (1 - frac{{97}}{{98}} = frac{{98}}{{98}} - frac{{97}}{{98}} = frac{1}{{98}})

Chú ý khi giải: học sinh có thể nhớ nhầm định nghĩa phần bù với (1) của một phân số là tổng giữa  (1) và phân số đó nên Chọn đáp án (frac{{195}}{{98}}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn