Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều gồm 2 cặp cực. Vận

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều gồm 2 cặp cực. Vận

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều gồm 2 cặp cực. Vận tốc quay của rôto là 1500 vòng/phút. Phần ứng của máy gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết rằng từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là Ф0 = 5.10-3 Wb và suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là 120V. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn