Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích lực (overrightarrow F )  thành hai lực  (over

Phân tích lực (overrightarrow F )  thành hai lực  (over

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích lực (overrightarrow F )  thành hai lực  (overrightarrow {{F_1}} ) và (overrightarrow {{F_2}} ), hai lực này vuông góc nhau. Biết F = 100N; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo quy tắc hình bình hành ta có: 

Vì hai lực  (overrightarrow {{F_1}} ) và (overrightarrow {{F_2}} ) vuông góc với nhau nên áp dụng định lí Pi - ta - go ta có:

({F^2} = F_1^2 + F_2^2 Rightarrow {F_2} = sqrt {{F^2} - F_1^2}  = sqrt {{{100}^2} - {{60}^2}}  = 80N)

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn