Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thàn

Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn