Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên từ đoạn mở đầu đến đoạn đốt đèn.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tái hiện lại kiến thức đã học trong bài Ôn tập giữa học kì II: Cách làm bài phân tích tác phẩm tự sự trung đại. Kết hợp với kiến thức đã học trong bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

Giải chi tiết:

a. Mở bài:

- Dẫn dắt.

- Giới thiệu nhân vật.

b. Thân bài:

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm:

- Tác giả: Nguyễn Dữ sống ở thế kỉ 16 thi đỗ nhưng không đi làm quan. Ông là một nhà nho ẩn sĩ.

- Tác phẩm: Truyền kì mạn lục là câu truyện kì ảo trong dân gian. Truyện mang yếu tố kì ảo hoang đường nhưng lại là một cách phản ảnh hiện thực. Đây không phải là câu chuyện mua vui mà để răn dạy con người mang giá trị nhân đạo lớn.

* Giải thích đề: Xác định vấn đề.

- Nhân vật trong văn xuôi tự: Thường được bộc lộ một cách đơn tính. Tính cách thường được bộc lộ qua hành động và lời nói.

* Phân tích đoạn trích:

- Nhân vật Ngô Tử Văn được xây dựng đúng với nhân vật trong tự sự Trung Đại.

- Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong hành động đốt đền.

+ Hành động đốt đền tưởng chừng rất đơn giản nhưng cái phi thường nằm ở hành động tiếp theo. Cách thức tiến hành cho thấy đây là một chuyện có sự chuẩn bị. Đây là cách thức của một con người biết lễ nghĩa, có chủ ý và suy nghĩ kỹ càng. Ông làm hành động ấy mục đích vì dân làng.

+ Thái độ dân làng: Lắc đầu lè lưỡi => Không tán thành

* Bình luận:

- Câu chuyện kì ảo nhưng mang tính hiện thực.

+ Biết cái xấu nhưng không ai dám đấu lại nó. Hiện thực xã hội: Con người sợ hãi trước bất cứ thứ gì con người không biết.

+ Phẩm chất nhân vật: Cương trực không phải đánh đông dẹp bắc mà cương trực đôi hi chỉ là dám vượt qua nỗi sợ hãi của đám đông.

- Mở rộng: So sánh với nhân vật Trương Phi trong Hồi trống cổ thành. Không ngại bất cứ vấn đề nào chỉ cần thấy sai là đấu tranh. Những con người không hành động bột phát biết lễ nghĩa trước sau.

c. Kết bài:

- Khẳng định lại đề bài (Đủ và đúng)

+ Sự cứng cỏi của nhân vật đấu tranh đến cái xấu đến cùng.

+ Bút pháp xây dựng nhân vật: nhân vât đơn tính. Toàn bộ tính cách được thể hiện qua hành động nhân vật.

- Những cảm xúc cô đọng nhất của bản thân sau khi phân tích đề (Hay): Thật ra làm việc tốt trong cuộc sống không dễ bởi có mấy ai có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Tử văn được phong thánh.

Ý kiến của bạn