Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau Chi

Phân tích những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau Chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Biến đổi nào là quan trọng nhất? Tại sao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học trong bài Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ để phân tích những biến đổi của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó, nêu lên đổi nào là quan trọng nhất và giải thích lí do.

Giải chi tiết:

a, Những biến đổi:

- Từ thân phận thuộc địa, nửa thuộc địa, lệ thuộc => Độc lập.

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (trừ Xiêm) các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc phương Tây.

- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật chiếm và thiết lập trật tự Phát xít ở Đông Nam Á.

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thời cơ thuận lợi, nhân dân Đông Nam Á đứng lên giành độc lập. Về cơ bản đến giữa 70s, các nước Đông Nam Á giành được độc lập hoàn toàn.

- Sau khi giành độc lập, các nước ra sức khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế. Các nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, tăng trưởng nhanh như Singapore, Thailand, Indonesia. Đặc biệt là Singapore - con rồng kinh tế châu Á.

- Các nước lần lượt gia nhập tổ chức ASEAN:

+ Năm 1967, Thailand, Indonesia, Philippin, Malaysia, Singapore sáng lập ASEAN.

+ Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN.

+ Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.

+ Năm 1997, Lào và Mianma gia nhập ASEAN.

+ Năm 1999, Campuchia gia nhập ASEAN.

b. Biến đổi quan trọng nhất

Biến đổi quan trọng nhất là: từ thân phận thuộc địa, phụ thuộc các nước đều giành độc lập.

=> Đây là điều kiện tiên quyết để nhân dân Đông Nam Á tự lực, tực cường xây dựng, phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và thế giới…

Ý kiến của bạn